Условия


Условия за наем на автомобили от GF Rent a car

1. Изисквания към водача и необходими документи
а). За да наеме автомобил Водачът(Наемателя) трябва да има навършени 21 години и да притежава шофьорска книжка, валидна от поне една година, контролен талон, лична карта(паспорт) и валидна кредитна карта в момента на наемане на автомобила.
б). Ако водача не е навършил 21 години се дължи допълнителна такса «Млад водач» и има специални условия за гаранционният депозит(т.10/д).
в). Наетото МПС може да бъде управлявано само от лица вписани в договора за наем. След поискване могат да бъдат упълномощени и допълнителни лица, като бъдат предоставени и техните лични документи.

2. Отговорности и задължения на НАЕМАТЕЛЯ.
а). НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се отнася грижливо към наетото МПС, като следи за нормалната работа на двигателя и да следи за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва МПС;
б). В случай на щета, загуба или прекратяване на договора за наем Наемателя е длъжен да върне ползваното МПС във вида, в който е получено, без дефекти;
в). Наемателя е напълно отговорен за всички нарушения и е длъжен да заплати всички глоби наложени през времето на ползване на автомобила, както и за всички възможни последици от направените нарушения на законите на страната.
г). Наемателя е напълно отговорен за действията на водача на наетото МПС;
д). Нямате право да използвате наетото МПС:
- ако сте под въздействие на алкохол или наркотични вещества;
- за състезания, спортни прояви и шофиране off-road;
- за тестове и експериментално шофиране;
- за преотдаване на трети лица;
- за криминални прояви;
- за превоз на опасни товари и теглене на други МПС;
е). С наетото МПС може да се излиза зад граница само след изличното съгласие на Наемодателя. Таксата за издаване на пълномощно е 20 - 70 евро.

3. Застраховки
а). Предоставените автомобили са с включена стандартна застраховка Гражданска отговорност, Застраховка „Каско” и „Кражба”. Личната отговорност в случай на щета е ограничена до размера на депозита; Допълнителна застраховка от 12 евро на ден напълно ограничава отговорността по застраховка „Каско”.
б). Застраховката на автомобила става невалидна при:
- щети неописани в полицейският протокол;
- щети причинени от превоз на опасни товари;
- щети причинени при off-road;
- щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи;
- щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества;
- щети причинени от неправомерни ремонти;
- щети причинени след напускане на страната без позволението на Наемодателя;
в). Застраховката на колата не покрива:
- щети по шасито, спукани или срязани гуми, наранени джанти, тасове, драскотини от храсти;
- щети по интериора и липси от автомобила;
- щети предизвикани след зареждане на гориво неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя;
- унищожаване или кражба на талон, ключове, номер, антена, счупени прозорци по невнимание;
- не връщането на допълнително предоставено оборудване;
- както и кражба на лични вещи от МПС.
г). Застраховка на местата на автомобила е възможна срещу допълнителна такса от 4 евро на ден.

4. Инциденти / кражба / уведомление при щета.
а). В случай на злополука или щета на МПС Наемателя е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя и Полицията за изготвяне на протокол без оглед на това чия е вината по злополуката. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на акта по злополуката и да окаже на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. При отказ на Полицията да изготви протокол за ПТП Наемателя е длъжен да изготви такъв собственоръчно.
б). При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото МПС, съобразно изискванията на застрахователната компания.

Контакти

GF Rent a car
България, Бургас
ул. "К. Фотинов" №46
тел. (056) 844 014
моб. 0888 811 899; 0888 796 670
e-mail: gfrentacar@gmail.com
skype: gfrentacar